بازرگانی نیکان

بازرگانی نیکان

محصولات - شیرآلات

شیرآلات چدنی با گیت فلزی و لاستیکی (PN10 - PN16)

-شیرفلکه کشویی فلجدار PN16 چدن داکتیل GGG40 باگیت فلزی ، رینگ برنجی ، شفت استیل و رنگ اپوکسی ******** - شیرفلکه کشویی فلجدار PN10 چدن داکتیل GG25 باگیت فلزی ، رینگ رنبجی ، شفت استیل و رنگ اپوکسی و معمولی * - شیرفلکه کشویی فلجدار 16-PN10 چدن داکتیل GGG40 باگیت لاستیکی EPDM ، شفت استیل و رنگ اپوکسی ****** - شیر خودکار دریچه ای فلنجدار PN16 چدن GGG40 - زبانه فلزی و لاستیکی با رینگ برنجی ، رنگ اپوکسی و معمولی**** - شیر صافی فلنجدار PN16 چدن GGG40 باتوری استیل و گالوانیزه ، رنگ اپوکسی و معمولی*********************** - شیر سوزنی سوپاپی PN16 چدن GGG40 با رینگ و زبانه استیل ، رنگ اپوکسی و معمولی************************* ((((جهت استفاده در تاسیسات آب و فاضلاب ، موتورخانه های صنعتی و ساختمانی ،مصارف آبرسانی و آبیاری کشاورزی ))))

قیمت : 0 ریال
جزییات

شیرآلات فولادی کشویی - توپی - سوزنی - خودکار - صافی درکلاس های 150 - 300 - 800 (ساکت ، دنده و فلنجدار)

- شیر کشویی ،توپی ،خودکار وصافی فلنجدارفولادی (کربن استیل) CL150-300 جنس بدنه ودیسک ASTM WCB A216 - شیر کشویی ، سوزنی ، گازی ،خودکار و صافی دنده ای و ساکت فولادی ( کربن استیل ) CL800 -1500 جنس بدنه ASTM A105

قیمت : 0 ریال
جزییاتدانلود کاتالوگ

شیرآلات برنجی گازی ، فلکه ، خودکار ، صافی

- شبر فلکه کشویی دنده ای PN10 - PN16 جنس بدنه و سیت برنجی**************************************** - شیر گازی دنده ای PN10 - PN16 (تایید و غیر تایید ) جنس بدنه برنج و سرب با روکش کروم********************* - شیر خودکار دنده ای PN10 - PN16 دریچه ای و فنر دار (سوپاپی ) جنس بدنه برنج ******************************* - شیر صافی دنده ای PN10 - PN16 جنس بدنه برنج با توری استیل****************************** ( جهت استفاده در تاسیسات صنعتی ، ساختمانی ، کشاورزی و آتشنشانی )

قیمت : 0 ریال
جزییات

شیرآلات U-PVC توپی - پروانه ای - خودکار - صافی

- شیر پروانه ای PN 6-10 جنس بدنه وسیت UPVC - لاستیک آبندی EPDM (مقاوم در برابر رسوب و خورندگی)******* - شیرتوپیPN 6-10 چسبی ودنده ای جنس بدنه و گوی UPVC -دسته پلیمریANTI UV (مقاوم دربرابررسوب وخورندگی) - شیرتوپیPN 6-10 دنده ای جنس بدنه وگوی UPVC با روکش کروم -دسته فلزی (مقاوم در برابر رسوب و خورندگی)*** - شیرخودکارPN 6-10 دنده ای وچسبی جنس بدنه وگوی UPVC با دریچه ای و فنردار(مقاوم در برابر رسوب و خورندگی)*( جهت استفاده در تاسیسات صنعتی ، ساختمانی ، کشاورزی و تصفیه خانه های آب و فاضلاب و سیالات اسیدی )

قیمت : 0 ریال
جزییات

شیرآلات استیل کشویی - گازی - توپی - سوزنی - خودکار - صافی درکلاس های 150 - 300 - 800 (ساکت ، دنده و فلنج دار)

- شیر کشویی ،توپی ،خودکار وصافی فلنجدار استیل CL150-300 جنس بدنه ودیسک 304 - 316 Stainless steel***** - شیر گازی 1تیکه ، 2 تیکه و 3تیکه (1000 وگ) موتورخور و ساده جنس بدنه ودیسک 304 - 316 Stainless steel ****- شیر پروانه ای ویفری ، لاگ و فلنجدار (اهرمی و گیربکسی) جنس بدنه ودیسک 304 - 316 Stainless steel ************( قابل استفاده درتاسیسات صنعتی ، مواد غذایی ، بهداشتی و سیالات اسیدی و خورنده )

قیمت : 0 ریال
جزییات

شیر ته خطی ، سوپاپ ته چاهی و اتصال قایل پیاده

- شیر ته خطی یا حوضچه ای PN 6-10 جنس بدنه چدن GGG40 ، شفت استیل********************************** - سوپاپ ته چاهی دنده ای و فلنجدار PN 10-16 جنس بدنه چدن GGG40 باتوری استیل و گالوانیره ( 1میل و 2 میل)**** - اتصال قابل پیاده PN10-16 جنس بدنه چدن GGG40 و فلزی ،لاستیک آبندی EPDM پیچ و مهره گالوانیزه

قیمت : 0 ریال
جزییات